Wat is ReBio?


ReBio is een landelijke professionele organisatie die is opgericht in 1993. Ze bestaat uit therapeuten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die hulp bieden bij hyperventilatie, angst en paniekstoornis, fobische klachten, dwangstoornissen, depressie, burnout en stress.

ReBio betekent “nieuw leven”. Er zijn nogal wat mensen die door hun problemen buiten de boot dreigen te vallen op sociale en/of maatschappelijke wijze. Wat onze therapeuten willen bewerkstelligen is: de cliënt laten terugkeren naar een plezierig bestaan waar geestelijke en lichamelijke problemen niet langer de boventoon voeren. Vaak heeft de cliënt daarbij het gevoel opnieuw te gaan leven …

Steeds meer instanties of hulpverstrekkers zoals de Arbozorg, psychologen, huisartsen en Stichting Korrelatie vinden hun weg naar ReBio. Op zich is dat niet verwonderlijk want 1 op de 5 personen heeft last van klachten. Door persoonlijke omstandigheden, de nog altijd toenemende druk vanuit de maatschappij of een combinatie van beide. Begrip en inzicht vanuit de reguliere hulpverlening neemt daardoor toe met als logisch gevolg dat er een nauw samenwerkingsverband is ontstaan tussen die reguliere hulpverlening en ReBio. Patiënten zijn gebaat bij de hulp die ReBio biedt. In de loop der jaren zijn enorm veel klachten doelgericht bestreden.

Zeker zo belangrijk is dat ReBio door reguliere hulpverleners al in een vroegtijdig stadium wordt ingeschakeld, zodat op preventieve wijze ondersteuning wordt geboden. Zo zijn er ook al heel wat bedrijven, die blijk geven van grote sociale betrokkenheid en ReBio inschakelen als preventief middel door het geven van workshops.

Door de grotere herkenning ofwel erkenning van de klachten blijft de media niet achter. Dit gaat van tv (variërend van Teleac tot Catherine) via diverse publicaties in landelijke en regionale dagbladen (De Volkskrant, De Gelderlander en De Limburger) tot weekbladen zoals Vriendin, Margriet, Libelle, Yes, Top Santé, Vrouw Vandaag en soortgelijke bladen.

Enkele citaten uit gepubliceerde artikelen over ReBio:
… Stichting Korrelatie, verwijst inmiddels regelmatig bellers door naar ReBio. “Korrelatie heeft goede ervaringen met de vereniging, zegt directeur D. Huybregts”…..
Bron: Dagblad de Limburger, 23-8-1999

……Er is in Nederland een groot aantal mensen dat de straat niet op durft en drukke winkels mijdt. Op dergelijke plekken slaat de paniek toe. Velen schamen zich voor die angst en denken dat ze de enige zijn met die klachten. Als ze ReBio bellen, merken ze dat er vele lotgenoten zijn……
Bron: Apotheek en Gezondheid, nr. 68

…..had zeven jaar lang straatvrees. Vorig jaar zocht ze hulp bij ReBio, de landelijke vereniging voor hulp bij hyperventilatie, angsten en fobische klachten. Na de therapie durft ze weer naar buiten….
Bron: Volkskrant Magazine, 1999