Preventieve workshop voor het bedrijfsleven


1 op de 5 mensen heeft last van chronische klachten door toenemende druk vanuit de maatschappij en door toenemende werkdruk. Veel managers zijn zich ervan bewust dat een (te) hoge werkdruk leidt tot uitval en soms zelfs langdurig ziekteverzuim. Dit veroorzaakt hoge kosten en leidt tot een verstoring van het arbeidsproces. Bovendien levert dit meestal nog meer werk en verantwoording op voor de directe collega’s. De consequenties daarvan zijn gemakkelijk voor te stellen.

ReBio geeft dan ook workshops ter preventie van ziekteverzuim of het signaleren van klachten die horen bij stress en hyperventilatie, zoals angst/paniek,depressieve en fobische klachten. Dit stelt leidinggevenden en medewerkers in staat om in een vroegtijdig stadium de aanloop naar de klachten te herkennen. Bovenal kan men na het volgen van de workshops daarop adequaat reageren voordat een burnout iemand daadwerkelijk maanden van het werk houdt. Voorafgaand aan de training wordt in een persoonlijk gesprek de behoefte van het bedrijf in kaart gebracht waarna afstemming van de workshop volgt. Het ene bedrijf is immers het andere niet. Daarnaast kan de manager tijdens het gesprek aangeven naar wie eventueel speciale aandacht kan uitgaan. Dit stelt de trainer in staat te signaleren of een persoonlijke behandeling nodig is. Als manager kunt u uw medewerker, het bedrijf en uzelf heel wat problemen besparen.

Een preventieve workshop on the job als deze heeft nogal wat voordelen:
- verbetering van de arbeidsprestaties;
- herkennen en voorkomen van klachten in een vroegtijdig stadium;
- daling van het ziekteverzuim;
- meer continuïteit;
- vermindering van de personeelskosten.

Wenst u meer informatie over verlaging van het ziekteverzuim? Neem gerust contact met ons op onder nummer: (0900) 20 20 138 / 0162 451157 of per e-mail: info@rebio.nl. Ons secretariaat is u graag behulpzaam.