Therapie in het algemeen


Voor de verschillende ziektebeelden zijn verschillende remedies. De exacte behandeling die wordt gegeven door onze therapeuten is natuurlijk persoonlijk afgestemd op de cliënt, desbetreffende oorzaken en klachten. Alle behandelingen zijn dan ook individueel. De ReBio-therapie is een totaalbenadering en berust op een viertal pijlers:
1. gespecialiseerde ademtherapie
2. psychosociale begeleiding
3. stappenplan
4. medicijnondersteuning

1. Ademtherapie
De basis is ademtherapie. De speciale ademtherapie (ReBio-methode) wordt op verschillende plaatsen in het land door onze therapeuten gegeven. Hyperventilatie, angsten, fobieën en dwangneurosen zijn aandoeningen die kunnen ontstaan door een verkeerde manier van ademhalen, ofwel een verkeerde ademhaling kunnen veroorzaken De therapie heeft als doel het lichaam weer een goede natuurlijke ademhaling aan te leren, waardoor angst en paniekgevoelens onderdrukt of voorkomen kunnen worden. De ademtherapie bestaat uit oefeningen voor het onderdrukken van angst en ademhalingstechniek. Ook thuis zal je voldoende tijd en aandacht moeten besteden aan de oefeningen. Dit wordt meestal niet als belastend ervaren. Integendeel zelfs, het is veeleer een tijd van ontspanning. De therapie is zodanig opgebouwd dat na afloop van de therapie het lichaam weer de juiste ademhalingstechniek heeft en daarmee de beperkingen zijn opgeheven. Doorgaans vraagt de ademtherapie 8 tot 10 behandelingen.

2. Psychosociale begeleiding
In deze begeleiding wordt niet al te diepgravend op het verleden ingegaan. Het accent ligt op de toekomst, hoe met de klachten om te gaan en vooral hoe er vanaf te komen. De psychosociale behandeling wordt normaliter in combinatie met de ademhalingstherapie gegeven.

3. Stappenplan
Mensen met angsten hebben vaak moeite met bepaalde situaties. Cliënt en therapeut stellen samen een individueel begeleidingsprogramma op waarbij de cliënt stap voor stap leert hoe hij verschillende situaties onder controle krijgt.

4. Ondersteuning bij medicijngebruik
Uit onderzoek is gebleken dat er soms mede een verband kan bestaan met de ontregeling van serotonine: een bepaalde stof in onze hersenen. Deze neurotransmitter is een overdrachtsstof die ons geestelijk in evenwicht houdt, tenminste zolang we over de juiste hoeveelheid beschikken. Er zijn geneesmiddelen die het niveau van serotonine in de hersenen normaliseren. Dit medicijngebruik kent een opbouwfase, een onderhoudsdosering en afbouwperiode. ReBio biedt ondersteuning tijdens alle fasen. Door onderhoudt van nauwe contacten met de farmaceutische industrie, blijven onze therapeuten op de hoogte van de medicijnen waardoor u de juiste ondersteuning ontvangt.

Tarief
De kosten per behandeling bedragen € 60,- en het tarief voor de intake bedraagt € 80,-. In sommige gevallen vergoeden ziektekostenverzekeraars de behandelingen. Nadere informatie of aanmelding voor een afspraak kan heel eenvoudig door een telefoontje naar het secretariaat: (0900) 20 20 138 of per e-mail: info@rebio.nl